Підвищення впізнаваності та туристичної привабливості дрібних с/г виробників Львівщини Брав участь

Доданий
14.08.2020
Номер
20
Туристична привабливість

Дрібні с/г виробники зосереджені на виробництві продукції, і лише частина працює над залученням туристів. Багато з них працюють над створенням умов та атракцій в себе на господарстві. Для того, аби допомогти їм залучити туристів, пропонуємо встановити по 2 вказівники на під'їздах у господарство. Всього 40 с/г господарств. Крім того плануємо закупити модульний, мобільний та інформаційний майданчик.

Автор проєкту
Андрій
Андрій Табінський
Бюджет
1 067 286 грн
Розрахунок загального кошторису
Теги
Туризм
Район
Загальнообласний

Опис

Чи Ваш проєкт має співфінансування з місцевого бюджету у розмірі не менше 10% з місцевого бюджету?

Так.
Проект отримає співфінансування 10% від Львівської облради

Мета та завдання проєкту

Метою цього проєкту є підвищення впізнаваності дрібних, локальних виробників Львівської області, вдосконалення інформаційних ресурсів шляхом встановлення вказівників до сільськогосподарських виробників та фермерських господарств, а також закупівля модульного, мобільного та інформаційного майданчика для реалізації фермерської продукції серед жителів та туристів Львівської області, а також ознайомлення туристів із об’єктами агро-туризму області.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт

Проект матиме безпосередній вплив на 40 с/г виробників, з їх родинами, а також залучимо близько 20 тисяч туристів і покупців

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

В агропромисловому комплексі Львівської області створюється біля 20% валової доданої вартості економіки регіону. В області виробництвом сільськогосподарської продукції займаються близько 1,4 тис. агроформувань, з яких більше 800 фермерських господарств та 280, 4 тис. особистих селянських господарств – виробників сільськогосподарської продукції. Понад 90% картоплі, овочів, плодів і ягід, молочної продукції та яєць виробляється саме особистими селянськими господарствами, господарствами населення.
У кожній з цих категорій виробників є ті, хто окрім вирощування чи виробництва сільськогосподарської продукції презентують свої господарства для туристів, відвідувачів, створюючи таким чином додану вартість до своєї продукції, а також потенційно даючи розвиток тій місцевості, де розташовані. Саме впізнаваності та ознакування бракує таким агрооб’єктам, адже на сьогодні маємо підвищену активність внутрішнього туризму та відвідування таких ферм, проте, здебільшого розташовані вони в селах, не на сформованих туристичних потоках, і саме встановлення вказівників з інформацією про господарства дадуть додаткові потоки відвідувачів до цих об’єктів. Додаткової промоції потребують фермери і в частині реалізації продукції, тому саме модульний перевізний магазин та інформаційний центр дасть змогу ознайомити широке коло споживачів з продукцією виробників, та залучити більшу кількість покупців.

Пріоритетна ціль реалізації проєкту - конкурентоспроможна економіка, туристична привабливість

Проект відповідає Цілі 1. Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а саме: «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» та операційної цілі «Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів.», пріоритетному напряму «Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій» та завданням: Розвиток зеленого туризму в сільській місцевості; cтворення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку туризму шляхом туристичного районування регіонів; формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку; створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів у регіонах.
Крім цього проект відповідає стратегічній цілі 5. Туристична привабливість та Операційній цілі 5.3 Туристичні продукти Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту.

Встановлено 80 вказівних знаків із інформацією про назву, коротку інформацію про господарство та доїзд до господарства, яке приймає туристів, чи найближчого року прийматиме туристів. Таких господарств, дрібних виробників сільськогосподарської продукції 40, плануємо встановити по 2 вказівники на одне господарство. Крім вказівників плануємо закупити один модульний, мобільний та інформаційний майданчик для реалізації фермерської продукції серед жителів та туристів Львівської області, а також ознайомлення туристів із об’єктами агро-туризму області.

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність проєкту

Реалізація проєкту має високий показник загальнодоступності, адже вказівники при магістральних дорогах дадуть змогу всім, хто проїжджає повз, скористатись інформацією та відвідати те чи інше господарство. Передбачається, що із залученням додаткових туристичних потоків до господарств агровиробників, покращуватимуться умови прийому туристів, а також потенційно створюватимуться додаткові послуги в селах, де вони розташовані. Таким чином підвищуватиметься зайнятість та підприємливість сільського населення, а отже, розвиток сільських територій та їхнього туристичного потенціалу.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

1. 1 місяць - розробка та погодження інформаційної і візуальної частини вказівника. Розробка та погодження макетів вказівників. Погодження макету модульного інформаційного майданчика. Вибір підрядника та укладення договору на виготовлення модульного майданчика. Розробка макету модульного інформаційного майданчика.
2. 2 місяць – визначення місць встановлення вказівників. Виготовлення модульного майданчика та вказівників.
3. 3 місяць – встановлення вказівників та модульного, інформаційного майданчика.

Яка частина фінансування вашого проєкту із державного бюджету (грн)?

960557.36

Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету, грн

106728.64

Вкажіть ваш E-mai

farms.in.ua@gmail.com

Фотографії

Експертна оцінка