Закупівля плавальних засобів для відпочинку на муніципальному озері курорту Моршин Брав участь

Доданий
13.08.2020
Номер
7
Туристична привабливість

Проєктом передбачено придбання 10 човнів та 10 катамаранів для організації відпочинку на муніципальному озері курорту Моршин. Впровадження всіх заходів, запланованих проєктом, допоможе зберегти і відновити туристично-рекреаційні об’єкти, зокрема інфраструктуру місця відпочинку на водному об’єкті, що в свою чергу покращить туристичну привабливість міста.

Автор проєкту
Христина
Христина Грех
Бюджет
1 005 000 грн
Розрахунок загального кошторису
Теги
Туризм
Район
м.Моршин
Адреса
вул. Озерна, 1А, Моршин

Опис

Чи Ваш проєкт має співфінансування з місцевого бюджету у розмірі не менше 10% з місцевого бюджету?

Так.
Із бюджету м. Моршина - 100,5 тис.грн., що становить 10% від загальної вартості проєкту.

Мета та завдання проєкту

Мета проекту: ефективне використання туристичного і природного потенціалу курорту Моршин, збереження об'єктів туристично-рекреаційної спадщини, забезпечення їх доступності, збільшення потоку туристів, шляхом придбання 10 катамаранів та 10 човнів для організації відпочинку на муніципальному озері курорту Моршин.
Проект забезпечує вирішення низки завдань:
- відновлення та збереження інфраструктури важливих туристично-рекреаційних об’єктів міста, створення безпечних та комфортним умов відпочинку;
- збільшення числа відвідуваності туристично-рекреаційних об’єктів;
- зростання надходжень до бюджетів.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт

Кількість населення на яке поширюватимуться результати проєкту складає 105 000 осіб (місцеве населення та відпочивальники міста)

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Курорт Моршин – це один з найвідоміших гастроентерологічних курортів не тільки в Україні, а й за її межами, завдяки його унікальним джерелам мінеральних вод, вдалому розміщенню, доступному сполученню і чистому довкіллю. Місто Моршин сьогодні страждає від низького потоку туристів і занепаду туристично-рекреаційних об'єктів. В місті немає належно облаштованих зон відпочинку на водних об’єктах. Муніципальне озеро здавна служило осередком культурних традицій місцевих жителів та туристів: випускники школи на світанку зустрічали тут сонце, на свято Івана Купала тут завжди палили багаття та проводили фестивалі, для відпочивальників курорту та туристів потрапити на такий фестиваль або відпочити на ставі під час лікування на курорті було традицією. З метою відродження та поліпшення рекреаційних територій загального користування, організації відпочинку на муніципальному озері, як однієї з головних складових забезпечення потреб населення, збільшення туристичних потоків та якісного відпочинку у місті реалізується даний проект.
Підставою для визначення цільових груп та заходів проєкту є, перш за все, ідея проекту, яка полягає в збереженні і відновленні туристично-рекреаційного об’єкту, створенні комфортної відпочинкової зони.
Отже, реалізація проєкту "Закупівля плавальних засобів для відпочинку на муніципальному озері курорту Моршин" відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року та плану заходів з реалізації стратегії розвитку Львівської області, так і стратегії розвитку міста Моршина зокрема, є актуальною, відповідає потребам населенню регіону, базується на попередніх досягненнях у напрямку розвитку туристичної інфраструктури міста та області.

Пріоритетна ціль реалізації проєкту - конкурентоспроможна економіка, туристична привабливість

Проєкт відповідає:
Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №385 від 06.08.2014, ЦІЛЬ 1. “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”.
Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року та плану заходів з реалізації стратегії розвитку Львівської області. Стратегічна ціль 5. “Туристична привабливість”, операційна ціль 5.1. “Туристична інфраструктура” та завдання 5.1.2. “Розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів” та 5.1.3. "Запобігання деградації рекреаційних зон та втратам туристично-рекреаційних ресурсів"
Cтратегії розвитку м.Моршина на 2009-2020 роки, яка затверджена рішенням сесії №990 від 14.05.2009, розділу 3 “Соціально-економічна інфраструктура міста”, п.п. 3.8. “Спорт та туризм”.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту.

Очікувані кількісні результати:
- збільшено туристичні потоки до природних та курортних територій на 30%;
- збільшено надходження до місцевих бюджетів, зокрема за рахунок надходжень від сплати туристичного збору на 5%
Очікувані якісні результати:
- відновлено та збережено інфраструктуру важливих туристично-рекреаційних об’єктів міста;
- облаштовано місце масового відпочинку на водному об’єкті;
- забезпечено покращення туристичної привабливості Львівщини;

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність проєкту

Одним із найкращих варіантів відпочинку на водних об'єктах для мешканців та гостей міста - це катамарани і човни. Проєктом передбачено придбання 10 катамаранів та 10 човнів сучасного дизайну з екологічно чистих і високоякісних матеріалів, для організації активного відпочинку та оздоровлення, збільшенні туристичних потоків.
Для забезпечення загальнодоступності послуги будуть безкоштовними для:
- сімей учасників АТО/ООС;
- багатодітних сімей;
- людей з особливими потребами.
Бюджетна ефективність полягає в тому, що у результаті придбання човнів та катамаранів для відпочинку на муніципальному озері призведе до збільшення туристичних потоків до природних та курортних територій на 30% (Збільшення відвідуваності туристично-рекреаційних об’єктів, осіб: на початок реалізації проєкту 22050 осіб. 1 рік після завершення проєкту - 28665 осіб згідно моніторингу відвідуваності рекреаційних об’єктів).
Зросте надходження до місцевих бюджетів, зокрема за рахунок надходжень від сплати туристичного збору на 5% ( Значення показника станом на початок проекту 199,5 тис.грн. 1 рік після завершення проєкту - 209,5 тис.грн. згідно даних щодо бюджетних надходжень).
Створення робочих місць (10 штатних одиниць) у зв’язку із завершеним будівництвом човнової та рятувальної станції, рятувальної вишки, реконструкцією пірсів, проведення робіт з облаштування пляжу, придбанням 10 човнів та 10 катамаранів.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

• Створення робочої групи проекту (липень, 2020).
• Підготовка всіх документів для участі у конкурсі, подача проєкту на конкурс (липень-серпень, 2020).
• Інформування громадськості про проєкт (серпень-вересень, 2020).
• Проведення процедури закупівлі та закупівля човнів та катамаранів (жовтень-грудень, 2020).
• Моніторинг, інформування громадян та розповсюдження просвітницьких матеріалів (грудень, 2020).

Інша інформація щодо проєкту (за потреби)

Таким чином, загальна кількість засобів, що планується до закупівлі при перемозі проєкту “Закупівля плавальних засобів для відпочинку на муніципальному озері курорту Моршин” – 10 катамаранів та 10 човнів. Дані плавальні засоби будуть передані на баланс КП “Зелене місто” Моршинської міської ради.

Яка частина фінансування вашого проєкту із державного бюджету (грн)?

904500

Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету, грн

100500

Вкажіть ваш E-mai

ekonomika_morshin@ukr.net

Фотографії

Експертна оцінка