Соціальне підприємство "Працетерапія" Брав участь

Доданий
14.08.2020
Номер
21
Конкурентоспроможна економіка

Проект «Працетерапія» виконуватиметься на базах 2 комунальних установ та коаліцією 5 громадських організацій. В рамках проекту буде придбано обладнання для 5 майстерень і створення робочих місць та організації тимчасової або денної зайнятості 25 особами з інвалідністю, що є клієнтами комунальних установ.

Автор проєкту
Бюджет
1 500 000 грн
Розрахунок загального кошторису
Теги
Економіка
Район
Бродівський район
Адреса
вул. Замкова, 1, Броди

Опис

Чи Ваш проєкт має співфінансування з місцевого бюджету у розмірі не менше 10% з місцевого бюджету?

Так.
ТАК

Мета та завдання проєкту

Мета : створити умови для працевлаштування та денної зайнятості 25 людей з інвалідністю віком від 20 до 35 років, що проживають у місті Броди та Бродівському районі та у Підкамінському психоневрологічному інтернаті шляхом створення соціального підприємство «Працетерапія».
Завдання:
1.Забезпечити матеріально-технічну та методичну бази навчально-виробничих майстерень СП «Працетерапія».
2. Підвищити рівень знань команди проекту через проведення серії навчальних заходів щодо ведення бізнесу та супроводу людей з інвалідністю під час робочих процесів.
3. Створити сучасні безбар'єрні робочі місця для людей з інвалідністю з впровадженням нових форм зайнятості неповносправної людини ( психотерапевтичної підтримки: аромотерапії, музикотерапії тощо)
4. Вивчити ринок та створити умови для реалізації продукції СП «Працетерапія».
5. Інформувати громадськість про результати проекту та поширювати досвід та результати проекту через ЗМІ

Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт

Цільовою групою проекту є: безпосередньо 30 осіб з інвалідністю, опосередковано більше 1000 осіб : родичі людей з інвалідністю,

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Проблема, яку хочемо вирішити в рамках проекту є відсутність робочих місць для людей з інвалідністю, особливо які мають ментальні вади. Причинами наявності такої проблеми є слабий розвиток підприємництва в місті і селах Бродівського району, стереотипні уявлення про можливості трудової зайнятості людини з ментальними вадами, відсутність в державі програм підтримки бізнесу у створенні робочих місць для людей з ментальними вадами тощо. Наслідками не усунення причин наявної проблеми буде зріст соціальної напруги серед громад, в яких проживають особи з інвалідністю, їх подальша деградація та залежність від опікунів, зниження рівня життя родин. Тому ми, недержавні організації в партнерстві з місцевою владою сформуємо умови для працевлаштування і денної зайнятості людей з інвалідністю в т.ч. з ментальними вадами в 5 ти майстернях соціального підприємства «Працетерапія». З допомогою фахівців будуть розроблені мотиваційні складові до програм економічного розвитку Бродівської та Підкамінської ОТГ для сприяння діючому бізнесу створювати робочі місця для людей з інвалідністю .

Пріоритетна ціль реалізації проєкту - конкурентоспроможна економіка, туристична привабливість

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА»
Операційна ціль 1.1. Інвестиції та бізнес
Завдання 1.1.3. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту.

Кількісні результати: Показники
Придбано 20 одиниць обладнання та 50 диниць інвентар для створення робочих місць в майстернях Фото обладнання, фінансові документи
Працевлаштовано та зайнято трудотерапією 25 осіб з інвалідністю Фотографії, відео, документи про працевлаштування чи часткову зайнятість, списки та анкети
Залучено до виконання проекту та працевлаштування 5 осіб з учасників АТО Договори, фото та відеоматеріали, матеріали ЗМІ

50 га землі , які є в постійному користуванні Підкамінського психоневрологічного інтернату будуть поступово освоюватись та використовуватись по призначенню для підопічних інтернату Фото та відео матеріали, відгуки цільової групи та підопічних
Розроблено 2 пакети пропозиції для Підкамінської та Бродівської ОТГ до програм економічного розвитку щодо сприяння діючому бізнесу створювати робочі місця для людей з інвалідністю Наявні копії пропозицій, матеріали ЗМІ
Якісні результати: Показники:
Покращиться якість проживання людей з інвалідністю та їх родин в місті Броди та Підкамінському ПНІ , зросте їх самооцінка та мотивація бути зайнятими Інтерв’ю з цільовою групою, відгуки родичів, матеріали ЗМІ, фото та відео матеріали
Буде створено модель співпраці громадських організацій, комунальних установ та місцевої влади Меморандум про співпрацю
Підвищено професійний рівень персоналу інтернату та центру реабілітації. Списки учасників, фото та відео матеріали
Створено 30 доступних робочих місць повної та/або тимчасової зайнятості. Договори
На завершення проекту будуть діяти 5 майстерень, які будуть готові до продовження діяльності Фото та відео матеріали, персонал, залучені працівники
Створено передумови для зміни громадської думки та ставлення до людини з інвалідністю в наслідок психічних порушень серед громадськості двох ОТГ Матеріали ЗМІ, опитування населення, анкети, інтерв’ю з цільовою групою та їх родичами чи опікунами .

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність проєкту

Інноваційність проекту полягає в тому, що планується створити робочі місця та організовувати денну трудотерапевтичну зайнятість для 25 людей з інвалідністю, які мають ментальні вади та психічні розлади, при тому створяться умови для зайнятості і терапії інших клієнтів та підопічних двох комунальних установ: Бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (м. Броди в перспективі Бродівська ОТГ) та Підкамінського психоневрологічного інтернату , підопічними якого є люди з різних населених пунктів Львівщини та України ( в перспективі Підкамінська ОТГ).
Соціальна ефективність проекту буде проявлятися і тому, що з’явиться новий вид реабілітації людини з ментальними вадами та психічними порушеннями – працевлаштування і реабілітація через трудову зайнятість. Медична модель інвалідності переформатовуватиметься більше в соціальну і забезпечить доступ надання рівних прав на працю людям з інваліністю різних нозологій, згідно Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
Загальнодоступність та бюджетна ефективність проекту виражатиметься в тому, що комунальні установи зможуть використовувати у своїх реабілітаційних постійних чи денних програмах вироби майстерень, продукти майстерні «Садівник/городник» будуть реалізовуватись через мережу точок та використовуватись для потреб інтернату в їдальні.
На базі майстерень можна буде організовувати терапевтичні заняття для тих людей з інвалідністю, хто сам не зможе бути працевлаштованим за принципом «сильніший- слабшому».
Інклюзивність проекту забезпечить співпраця з ГО «Захист +», членами якої є учасники АТО , а також БФ «Степ», і які будуть сприяти супроводу та адвокації неповносправної людини під час навчальних та виробничих процесів , надаватимуть допомогу в реалізації продукції, доставці її до місця збуту і т.д., надаватимуть доступ та створюватимуть умови і навчанню по догляду за бездоглядними тваринами , розвиватимуть програми реабілітації за допомогою тварин.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

Заходи:
1.1. Підготовка документації для здійснення публічних закупівель обладнання для майстерень та їх відділень (жовтень 2020р.)
1.2. Придбання та встановлення обладнання і інвентарю (листопад-грудень 2020р.)

Яка частина фінансування вашого проєкту із державного бюджету (грн)?

1350000

Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету, грн

150000

Вкажіть ваш E-mai

valkoanna86@gmail.com

Експертна оцінка